Weversnest

Lang geleden stond er een advertentie in de krant ‘weekend-/vakantiegezinnen gezocht’. Wij dachten toen ‘dat is misschien wel iets voor ons’ en zo zijn we in de jeugdzorg terecht gekomen; eerst als uitsluitend weekend- en vakantiegezin, vanaf 1998 vooral als gezinshuis voor kinderen en jongeren. Via allerlei omzwervingen in Gelderland zijn we terecht gekomen in Kekerdom waar we sinds september 2012 ‘Weversnest’, een gezinshuis in eigen onderneming runnen.

Onze missie is kinderen en jongeren in een rustige en veilige woonomgeving te laten opgroeien tot het moment dat ze genoeg gegroeid zijn om het gezinshuis te verlaten.

Momenteel bieden we plek aan jongens vanaf zo’n 11 à 12 jaar.

Dieren zijn in ons gezinshuis heel belangrijk. We hebben 3 honden, 2 konijnen, 3 kippen en een 1 haan. Wil een jongere meehelpen met het verzorgen van deze dieren, dan bekijken we wat mogelijk is.

Daarnaast wonen we in een omgeving waar Galloway runderen, Konikspaarden en ooievaars vrijwel dagelijks te zien zijn. Ook bevers en reeën zijn geen uitzondering. En alhoewel we hebben gemerkt dat wandelen voor de meeste jongeren geen hobby is, genieten ze er wel van als we dit doen en een of meer van deze dieren in levende lijve aantreffen. Bovendien is het een waterrijke omgeving waar de jongens uit het gezinshuis regelmatig gaan vissen.

24-uurs zorg

Ons gezinshuis biedt plaats aan 5 jongeren die om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Omdat we een perspectiefbiedend gezinshuis zijn, streven wij ernaar dat zij in ieder geval tot hun 18e jaar bij ons blijven wonen. Als het voor de ontwikkeling van een jongere beter is het gezinshuis eerder te verlaten zullen wij er samen met ons begeleidingsteam alles aan doen een optimale vervolgplek voor deze jongere te vinden.

Mocht er een plek vrij komen in ons gezinshuis, dan wordt door middel van zorgvuldige matching beoordeeld welke jongere geplaatst kan worden. Vanaf het begin van de plaatsing spelen zowel ouders, als (gezins)voogd, als gedragswetenschapper, als ambulant hulpverlener een belangrijke rol in de samenwerking. Zonder hen zouden wij geen optimale zorg kunnen bieden.

Begeleiding 18-plussers

Op zijn 18e verjaardag wordt een jongere volwassen en verwacht de maatschappij dat hij het allemaal zelf kan. Heel veel 18-plussers zijn echter nog niet zo ver en dat geldt zeker voor veel jongeren die in een gezinshuis wonen. Door de omstandigheden waarin zij zijn opgegroeid, zijn zij vaak nog niet in staat zelfstandig te gaan wonen en op een goede manier voor zichzelf te zorgen.

Binnen ons gezinshuis bieden wij de mogelijkheid jongeren na hun 18e te laten blijven wonen als dit de ontwikkeling van de jongere ten goede komt. Als de jongere aangeeft dat dit zijn wens is, wordt in overleg met de (gezins)voogd gekeken wat hij nog moet leren en of ons gezinshuis daarvoor de juiste plek is. Mocht dat het geval zijn dan zorgt de (gezins)voogd voor een indicatie en neemt contact op met de gemeente om toestemming te krijgen voor een verlengde plaatsing. Als deze toestemming is verleend stelt de jongere samen met ons en de ambulante hulpverlener een plan op dat hem uiteindelijk zal voorbereiden op zijn zelfstandigheid. De contactpersoon van het sociaal team van de gemeente volgt het proces op afstand.

Samenwerking

Samen sta je sterk
Samen aan de slag
Samen werken aan de toekomst
Samen kom je verder

Ooit op een dag

Ik zie een muur
Ik zie  een kind
Het kind dat kijkt
De muur is blind

De muur die zwijgt
Het kind dat praat
Het zoekt een uitweg
In een doodlopende straat en 

Ooit op een dag
Valt de muur voor het kind
Het is de liefde
Het is de liefde
Het is de liefde die overwint

De stad wordt oud
Het land wordt moe
Het kind wordt groot
En kijkt niet toe

Maar slaat een bres
De muur die barst
Niets zal zijn
Niets zal zijn
Zoals het was

De liefde overwint
De muur valt voor het kind
De nacht valt voor de dag
Het hoofd valt voor het hart
Het hoofd valt voor het hart
Ooit op een dag

Tekst: Stef Bos

Contact

Wilt u meer weten over ons gezinshuis of heeft u vragen over onze activiteiten stuur dan een e-mail naar: info@weversnest.nl.

Bent u tevreden dan horen wij dat uiteraard graag. Heeft u een klacht dan verwijzen wij u naar de Gelderse Klachtencommissie, e-mail: klachten@gkcjeugdzorg.nl.


Willy Albers en Jacqueline Verhoeven
Weverstraat 9
6579 AA Kekerdom

tel: 0481-355432
mobiel: 06-30223982

e-mail: info@weversnest .nl
website: www.weversnest.nl